Thông tư quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia
Số hiệu: Số 22/2018/TT-BGTVT
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản: Đường sắt
Cơ quan ban hành: Văn bản Trung ương
Ngày ban hành: 02/05/2018
Ngày cập nhật: 09/05/2018
Tệp đính kèm :Tải về
Văn bản khác
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Về việc triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2018 - 2019 31/08/2018 Số 3728/CV-BATGTQG Văn bản Trung ương
2 Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt. 15/05/2018 Số 33/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
3 Thông tư quy định về viecj kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt 14/05/2018 Số 29/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
4 Thông tư quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt 07/05/2018 Số 24/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
5 Thông tư quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo sự cố, tai nạn giao thông đường sắt 04/05/2018 Số 23/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
6 Kế hoạch chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018 với chủ đề "Giữ trọn ước mơ" 04/05/2018 Số 163/KH-UBATGTQG Văn bản Trung ương
7 Thông tư quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt 26/04/2018 Số 20/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
8 Thông tư quy định về tiêu chuẩn đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt 19/04/2018 Số 19/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
9 Thông tư quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền 09/04/2018 Số 17/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
10 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-Cp ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 11/04/2018 Số 18/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
11 Thông tư sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TTBGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay 03/04/2018 Số 14/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
12 Thông tư quy định về quản lý, bảo trì công tình đường sắt quốc gia 04/04/2018 Số 16/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
13 V/v dừng triển khai dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn Thành phố Bắc Giang - Chũ, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT 09/04/2018 Số 3564/BGTVT-ĐTCT Văn bản Trung ương
14 Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải 29/03/2018 Số 13/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
15 V/v tăng cường các giải pháp ngăn ngừa tình trạng người dân thực hiện canh tác ảnh hưởng đến công tác bảo đảm TTATGT 05/04/2018 Số 3475/BGTVT-ATGT Văn bản Trung ương
16 Thông tư quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa 28/03/2018 Số 12/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương