Văn bản pháp luật   »   Lĩnh vực văn bản   »  Đường sắt
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt 31/08/2018 Số 80/BATGT-VP Văn bản tỉnh
2 Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao đường sắt 14/08/2018 Số 334/UBATGTQG Văn bản Trung ương
3 Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT đường sắt trên địa bàn 15/06/2018 Số 51/BATGT-VP Văn bản tỉnh
4 Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt. 15/05/2018 Số 33/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
5 Thông tư quy định về viecj kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt 14/05/2018 Số 29/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
6 Thông tư quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt 07/05/2018 Số 24/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
7 Thông tư quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo sự cố, tai nạn giao thông đường sắt 04/05/2018 Số 23/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
8 Thông tư quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia 02/05/2018 Số 22/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
9 Thông tư quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt 26/04/2018 Số 20/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
10 Thông tư quy định về tiêu chuẩn đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt 19/04/2018 Số 19/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
11 Thông tư quy định về quản lý, bảo trì công tình đường sắt quốc gia 04/04/2018 Số 16/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
12 V/v hướng dẫn phương án kỹ thuật cho địa phương làm êm thuận các lối đi tự mở qua đường sắt 27/03/2018 Số 3077/BGTVT-KCHT Văn bản Trung ương
13 Thông tư quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung 28/03/2018 Số 11/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
14 Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia 02/03/2018 Số 09/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
15 Thực hiện các giải pháp cấp bách kéo giảm tai nạn giao thông tại các đường ngang qua đường sắt 04/02/2017 03/CĐ-UBATGTQG Văn bản Trung ương
16 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt 08/11/2016 198/2016/TT-BTC Văn bản Trung ương
17 Quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị 30/06/2016 16/2016/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
18 V/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt 16/03/2016 197/UBND-GT Văn bản tỉnh
19 V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt 16/03/2016 472/UBND-GT Văn bản tỉnh